Een fitte en gefocuste organisatie met "Optim-ice® Your Company".

Voor managers en bedrijven is het van belang dat het medewerkers het optimale van zichzelf kunnen geven. Om resultaten te behalen is het cruciaal dat alle werknemers de juiste energie, mindset en focus hebben en deze weten te behouden. Door alle veranderingen, een hogere werkdruk en stress blijkt dat niet iedere werknemer efficiënt en effectief kan blijven functioneren. Dit soms zelfs met ziekteverzuim als gevolg.

Hoe ouder we worden des te meer we van voelen naar denken gaan. Denken is een belangrijk proces, zeker bij het opstellen van strategische en operationele plannen. Maar hoe komt het toch dat vele plannen niet geheel of geheel niet tot de gewenste uitvoering komen? Te weinig/ verkeerde focus en aandacht? Gebrek aan concentratie? Angst voor verandering? Niet goed omgaan met oplopende druk/ stress? Vermoeidheid/ niet fit zijn?

Met mijn ervaring als directeur bij een multinational beveel ik de methode aan voor het optimaliseren jezelf en medewerkers. Deze workshop draagt bij aan het verbeteren van het aanpassingsvermogen, het aanbrengen van focus en een verbeterde omgang met uitdagingen/ stress. Uw medewerkers krijgen handvatten om op meer ontspannen wijze persoonlijke doelen te bereiken en hun effectiviteit en motivatie te vergroten.

Tijdens de workshops “Optim-ice® Your Company” train ik managers en teams om sterker en fitter te zijn en beter gebruik te maken van alle 3 de hersendelen (gebaseerd op het “drie-enige brein”-principe van Dr Paul Maclean*). Het geeft een goed inzicht in reacties door onszelf en collega's in geval van veranderingen of stressvolle situaties, om beter in staat te zijn de gestelde doelen en plannen ook werkelijk uit te voeren.


De toepasbaarheid en positieve effecten van de Wim Hof Methode voor managers en bedrijven:

De (koude-) buitenwereld en jouw reactie hier op

Omgaan met druk en verwachtingen is niet voor iedereen makkelijk. Soms betekent dit een aanslag op je zelfvertrouwen; momenten waarbij je niet het maximale uit jezelf kan halen.

Dit helpt je niet om je werk prettig en effectief te doen. In deze training krijg je inzicht in je reacties op confrontaties met stress. Door versterken van je mindset en zelfvertrouwen krijg je vaardigheden om met deze situaties om te gaan. Door deze workshop krijg je handvatten die je kan gebruiken om jouw gedachten, gevoel en daardoor ook jouw handelen te herkennen en beter te controleren. Hierdoor ontstaat een mooi samenspel tussen “loslaten” en “controleren”.

Spanning ≠ slechte stress

Spanning kun je op specifieke momenten en met verschillende intensiteit ervaren. Spanning hoeft niet per se slecht te zijn. Het is pas onprettig en zelfs ongezond wanneer we te veel en te lang spanning ervaren en dit omzetten naar structurele stress. De workshop geeft inzicht in verschillende vormen van stress en hulpmiddelen voor stressreductie en betere stresshantering.

Focus zonder tunnelvisie

Door de huidige tijd wordt er veel van ons gevraagd. De grote hoeveelheid en snelheid van informatie, werkdruk en altijd aanwezige impulsen kunnen ons makkelijk overprikkelen. In organisaties wordt er flexibiliteit en focus gevraagd voor het juist en goed uitvoeren van plannen en acties. De juiste energie, mindset en focus zijn cruciaal voor iedere onderneming en haar medewerkers. Je focus behouden tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden kan een uitdagende taak zijn. In deze workshop leer je wat concentratie en focus is en wat je kunt doen bij (mentale-)afleiding. Het concentratievermogen en doelgerichtheid (focus) wordt getraind waarbij het makkelijker zal zijn de balans te vinden tussen “gasgeven” en “remmen”. Hierdoor blijf je fitter flexibeler, alert en wordt tunnelvisie vermeden.

Verbeteren algehele fitheid

In verschillende studies werd al geobserveerd dat het lichaam door regelmatig contact met de koude meer witte bloedcellen aanmaakt en daarmee het immuunsysteem verbetert. Een onderzoek door Amsterdam Medisch Centrum geeft zelfs aan dat mensen die koud douchen 29% minder ziekteverzuim heeft dan de controlegroep die gewoon warm blijft douchen.

Door (graduele-) confrontatie met koude wordt de flexibiliteit van ons vatenstelsel getraind en verbeterd. Hoe sterker, beter en flexibeler ons vatenstelsel, hoe beter dit ons het hart ondersteunt. Hierdoor kunnen de rusthartslag en de bloeddruk dalen zodat het hart minder hard hoeft te werken.

Koude bevordert de stofwisseling en toename in insulinegevoeligheid.

Van individu naar team

Deze workshop is ook zeer geschikt als ondersteuning voor teambuilding van een afdeling, projectgroep of MT. Samen uit de “comfort zone” versterkt het team en de teamspirit, wat een positief effect heeft op de samenwerking, effectiviteit en productiviteit.

De workshops kunnen op nader af te stemmen locatie gegeven worden. Neem contact met me op om de mogelijkheden met elkaar te bespreken.

*Voor meer info over het "drie-enige brein" : Klik HIER